Arboga Hårdkrom

hårdförkromning

Fördelarna med en hårdförkromad detalj är:

En förkromad detalj får en unik kombination av värdefulla egenskaper som hårdhet, motståndskraft mot värme, nötning och korrosion. För att uppnå ett perfekt slutresultat med dessa egenskaper måste förbehandlingen utföras lika noggrant som själva förkromningen. De tre länkarna i förkromningskedjan får alltid samma uppmärksamhet hos oss på Arboga Hårdkrom. Att den färdiga produkten motsvarar kundens krav kontrolleras kontinuerligt – i mikroskop och genom korrosionstester.

utgångsmaterialets kvalite är av största betydelse

Förbehandling

För ett fullgott resultat vid hårdförkromningen är utgångsmaterialets kvalitet av största betydelse. Kromskiktets bärighet står tex i direkt proportion till den underliggande metallens hårdhet. Ytjämnheten på grundmaterialet är också ytterst betydelsefull, eftersom alla ojämnheter förstärks vid förkromningen och ökar risken för att få ett porigt kromskikt. Ett homogent och slaggfritt grundmaterial ger ett porfritt kromskikt, vilket förbättrar korrosionsskyddet.

Hårdförkromning

Hårdförkromningsprocessen består av flera steg. Avfettning, sköljning och elektrolytisk betning och därefter förkromning. Kromskiktets tjocklek anpassas till slutproduktens användningsområde.

Avfettning, sköljning, elektrolytisk betning och förkromning

ytterligare förstärkning av korrosionsskyddet

Efterbehandling

Den slutliga finishen uppnås genom slipning, polering eller superfinishpolering. Den avslutande specialvaxpoleringen ger en ytterligare förstärkning av korrosionsskyddet. Slutligen kontrolleras att den färdiga produkten uppfyller de förutbestämda kraven på ytfinhet och dimension.

Är du intresserad av våra tjänster?

Skriv till oss via vårt kontaktformulär eller slå oss en signal